Breaking News

Mengapa Alkitab disebut “Perjanjian”?


Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mengapa disebut “Perjanjian” serta apa bedanya “lama” dan “baru”?
  • Hubungan Allah dengan Manusia dalam Alkitab digambarkan sebagai suatu relasi dalam Perjanjian, di mana ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang berdampak pada masing-masing pihak: di satu pihak Allah memelihara, melindungi dan memberi kesejahteraan kepada manusia; di lain pihak manusia menyembah dan berbakti kepada Allah (bdk. Kel 19-24).
  • Tulisan-tulisan dalam Perjanjian Lama mengisahkan ikatan perjanjian Allah dan manusia yang pertama, yaitu dengan orang-orang/bangsa Yahudi. Ikatan perjanjian ini didasarkan pada kurban persembahan/binatang kurban.
  • Tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru mengisahkan ikatan perjanjian Allah dan manusia yang terakhir, yaitu dengan semua manusia dan segala bangsa. Ikatan perjanjian ini didasarkan pada kurban diri Yesus Kristus.

No comments